Política de PrivacidadeConforme á Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Dados de Carácter Persoal (LOPD), do Estado Español, informámoste de que por meio do preenchimento dos formularios, os teus dados persoais ficarán incorporados e serán tratados en ficheiros de BITNÓS.

A principal finalidade destes ficheiros é mantener a relación contratual cos nosos clientes e facilitar a tramitación das encomendas.

Con motivo da compra os teus dados poden ser comunicados aos seguintes destinatarios:
  • Entidades bancarias para o pagamento das compras mediante carton.
  • Á Oficina de consumidores e usuarios en caso de reclamación.
  • Aos fabricantes, Servizos técnicos e/ou maioristas no caso de garantias ou reparacións. Estes destinatarios poderían estar ubicados tanto dentro do territorio español como fora del, dependendo do produto e/ou servizo adquirido.
  • Aos servizos de transporte e mensaxeria que tramitan o envio da encomenda.
  • Por imperativo legal, ás Forzas e Corpos de Seguranza do Estado.

BITNÓS mantén os teus dados cifrados e garantiza que, en nenguún caso, serán cedidos para nengún outro uso sen mediar consentimento previo e expreso dos nosos clientes. Apenas te pediremos aqueles dados necesarios para a prestación do servizo requerido e unicamente serán utilizados para este fin. 
CIFRA CON PGP/GPG


2017   OURENSE, GALIZA      
POLÍTICA DE PRIVACIDADE