"Non quero viver nun mundo
no que cada cousa que digo,
cada cousa que fago, cada persoa
coa que falo ou cada expresión
de criatividade, amor ou amizade
é rexistrada"

Edward Snowden

Pensamos que se as nosas vidas dependen cada vez mais de dispositivos dixitais, utilizalos de forma segura non pode estar unicamente ao alcance de expertos e informáticos.

  É por iso que traballamos protexendo a tua privacidade con formación accesíbel e ferramentas simples.Os nosos servizosPRIVACIDADE
INFORMÁTICA

SOFTWARE
LIBRE

BITCOIN E
 CRIPTOMOEDAS


Eliminación de dados, privacidade e comunicación segura ao alcance de todos

Descobre o fácil que é traballar con software libre, de forma segura e sen pagar licenzas

Incorpora Bitcoin ás tuas finanzas, e descobre as vantaxes da moeda do futuro


A tua casa ten portas?


Que importancia damos aos nosos documentos persoais, aos nosos proxectos, ás nosas finanzas, ou aos nosos e-mails? Se non están correctamente cifrados, estes dados son tan accesíbeis como se os deixásemos impresos sobre a mesa de cualquer cafetaría.

Protexer os nosos dispositivos fai o mesmo sentido que instalar portas nas nosas casas. No ámbito profisional, tomar estas medidas é ademais exixido pola LOPD, que pode castigar a desprotección dos dados persoais con multa de 40.001 a 300.000 €


Protexer a tua vida dixital é sinxelo


Formamos persoas sen coñecementos avanzados de informática para aprenderen a protexer a sua vida dixital coas ferramentas mais avanzadas. Os nosos principais clientes son:

- Profisionais que manexan dados persoais especialmente sensíbeis (médicos, psicólogos, advogados...).

- Persoas baixo vixilancia (vítimas de acoso, ativistas pró-DDHH, xornalistas de investigación, persoas públicas...).

- Persoas para as que é importante o secreto profisional (criativos, investigadores, diretivos, contábeis...).

Contacta con Bitnós para coñecer as nosas ofertas formativas adaptadas ás tuas necesidades específicas.

Informática para
persoas libres

Preparamos equipas informáticas para funcionaren de forma segura.
Computadores novos co disco cifrado e unha instalación testada de todo o software que necesitas, ou esa mesma instalación no teu PC de sempre.

Tamén ofrecemos dispositivos de armacenamento
cifrados (pendrives, discos ríxidos, cartons SD...)
, mini-servidores para aloxar tu mesmo a tua nube ou o teu e-mail, routers para o acceso directo a Tor... a prezos incríbeis!

Se en papel era privado, que continue a ser privado


 
CIFRA CON PGP/GPG2017   OURENSE, GALIZA      
POLÍTICA DE PRIVACIDADE